SELAMAT DATANG KE LIFESTYLE SAVING

SELAMAT DATANG KE LIFESTYLE SAVING PROGRAM

i.ACHIEVERS EMPIRE (SA0263831-U) merupakan sebuah syarikat yang menjalankan program pembangunan usahawan. Ia menekankan konsep 'SAVING' untuk melatih dan membimbing usahawan tentang CELIK SAVING.

Ia menghimpunkan 6 saluran (channel) dari pelbagai industry perniagaan yang berbeza. i.ACHIEVERS EMPIRE diwujudkan untuk membantu, membimbing dan mencipta usahawan berjaya menggunakan pendekatan kreatif menerusi latihan dari sudut pemasaran, pengiklanan, pengurusan kewangan, seminar dan latihan.

DAFTAR SEBAGAI AHLI KOMUNITI i.ACHIEVERS GROUP KAMI!

Wednesday, 4 September 2013

i.ACHIEVERS :: TEKNIK BIMBINGAN YANG PALING EFEKTIF!

LEADER SABRI sedang membimbing dan mengajar teknik membuat SAVING di dalam Lifestyle Saving yang sangat kreatif!


SPEAKER LUKMAN sedang membuat Small Group Meeting (SGM) dalam melatih usahawan2 di bawahnya untuk memulakan teknik approach yang mudah dalam usaha mengembangkan empayar perniagaan masing2.


MENTOR RIZAL sedang memberi coaching kepada ahli2 i.ACHIEVERS.

Salah satu kelebihan yang diterapkan di dalam asas pembangunan keusahawan dalam i.ACHIEVERS adalah bimbingan. Mentor2, LEADER& SPEAKER2 tidak berhenti memberikan ilmu, tips dan panduan untuk melatih ahli2 untuk berjaya. Menerusi modul MONEY-MANAGEMENT, ahli2 baru dan lama sentiasa diingatkan supaya membuat SAVING dari keuntungan yang diperolehi. 

Tanpa bimbingan/coaching, ahli2 i.ACHIEVERS tidak mungkin menjadi usahawan yang baik dan berjaya. 

"KERJA RAPAT, KEJAR RAPAT"

WORK SMART COMMUNITY

WORK SMART COMMUNITY
Selamat Datang ke i.Achievers Empire.

Powered by:

Powered by: